PUKKDATABASEN

Forekomstområde 190063
Eidsvoll (3035) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hjera pukkverk, avd Brensmork
(Sist oppdatert 03.mar.2014)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinbrudd og pukkverk er lokalisert i en lav åsrygg mellom gamle og nye E6. Bergarten er en lite oppsprukket grå gneis. På grunn av forholdsvis flatt landskap er steinbruddet drevet ned i terrenget og har en stuffhøyde på opp mot 20 meter.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse