GRUSDATABASEN

Forekomstområde 190402
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stalheimsøyni
(Sist oppdatert 09.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en skredvifte iunder Stalheimsnipa i Nærøydalen, nær grensa til Aurland kommune, hvor det er tatt ut masser i et ca. 200 meter langt område. Forekomsten ligger nær eksisterende anorthosittuttak i Aurland, men terrrenget vanskeliggjør stordrift.

Bilder
1. Sett nedover Nærøydalen
2. Sett nedover Nærøydalen
3. Skredvifter
4. Sett oppover mot Stalheim
5. Massetaket sett nedover Nærøydalen


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse