GRUSDATABASEN

Forekomstområde 190412
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Horveid vest
(Sist oppdatert 23.okt.2014)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten skredur, der bergartsmaterialet ser ut til å inneholde diorittisk gneis.

Bilder
1. Tema ikke angitt
2. Tema ikke angitt
3. Tema ikke angitt


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse