GRUSDATABASEN

Forekomstområde 190421
Voss (4621) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsen
(Sist oppdatert 10.sep.2003)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten rest av randavsetning nord for Bolstadelvi. Avsetningen ligger langs fjellsiden, men er en erosjonsrest av en avsetning som sannsynligvis har gått tvers over dalen.

Bilder
1. Tema ikke angitt
2. Tema ikke angitt
3. Tema ikke angitt


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse