PUKKDATABASEN

Forekomstområde 191105
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hesjebakken
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Fastfjellsforekomst i en lys grå, middelskornet granitt vest for hovedveien. Det er også partier med en mer grovkornig gneisgranitt. Det er hauger med grovknust (0-30) masser igjen i bruddet. Masser herfra ble i 2003 benyttet i tilknytning til veganlegg. Forekomsten klassifiseres som en viktig ressurs i forsyningen av materiale til vegformål.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse