PUKKDATABASEN

Forekomstområde 191262
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gausland pukkverk
(Sist oppdatert 01.sep.2004)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinbrudd med opp til 10 meter høy stuff i en foldet og stedvis sterkt oppsprukket gneis med partier med amfibolitt i nord. Sentralt i bruddet er det mye overdekning. I sør stuffhøyde på 7-8 meter. Gjennom flere knusetrinn produseres ulike fraksjoner som benyttes til forskjellige formål (kommunalvare pukk).


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse