GRUSDATABASEN

Forekomstområde 192056
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Katland
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter et område med hauger med ablasjonsmorene som stedvis er vannbehandlet i overflaten. I det åpnede massetaket består massene av sand og grus i en matriks av finsand. Grus og stein siktes fra og brukes som underlag og forstøtning til steinmurer. Det finkornige materiale skal brukes til planering av uttaksområdet. Det blir også tilkjørt stein og blokk fra bakkeplanering i distriktet. Noe av dette blir knust, mens det meste brukes til steinmurer.

Bilder
1. Bilde av hauget morenelanskap sett mot sørvest.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse