PUKKDATABASEN

Forekomstområde 192087
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sæland pukk
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er overdekket med sorterte løsmasser og steinbruddet er åpnet i bunnen av grustaket i en biotittrik granitt. Massene brukes til formål uten spesielle kvalitetskrav i distriktet.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse