PUKKDATABASEN

Forekomstområde 192350
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Torsteinsfjellet
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinbrudd og pukkproduksjon i Torsteinsfjellet. Bergarten er en grå gneis som knuses og siktes til forskjellige fraksjoner og brukes lokalt til forskjellige formål.

Bilder
1. Bilde av framtidig uttaksområdet sett mot nord.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse