GRUSDATABASEN

Forekomstområde 192410
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Håland
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten, oppdyrket breelvavsetning ved Håland. Mektigheten med sorterte masser er begrenset over finkornig morenemateriale. Forekomsten har ingen betydning i ressurssammenheng, men kan benyttes til lokale og private formål.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse