PUKKDATABASEN

Typeområde 192614
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oltedalsvatnet
(Sist oppdatert 02.des.2005)

Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en prøvelokalitet ved riksveg 45 på nordsiden av Oltedalsvatnet. Bergarten er en hornblendegneis med årer av amfibolitt. Analyseresultatene viser at bergarten kan brukes i faste dekker på veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) på opp til 15000 kjøretøyer.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse