PUKKDATABASEN

Typeområde 192631
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storaberget
(Sist oppdatert )

Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en prøvelokalitet i en granitt ved Sloklongstjørna, sør for Storaberga. Bergarten tilfredsstiller kravene for bruk i faste vegdekker med årsdøgntrafikk (ÅDT) 1500-3000 kjøretøyer.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse