PUKKDATABASEN

Typeområde 192635
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Blikafjellet
(Sist oppdatert )

Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en prøvelokalitet i en granitt i Blikafjellet med en kvalitet som tilfredstiller bruk i faste vegdekker med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 1500-3000 kjøretøyer.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse