STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 198800
Sauda (1135) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sautjørn
(Sist oppdatert 26.aug.2006)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Gneis
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp med masser fra kraftverksutbyggingen ved Sønnå. Massene deponeres i Sautjørn og totale mengder i steintippen er omregnet til ca. 300.000 løse m3 (opplysninger fra Elkem Saudefaldene). Tippen skal planeres og tilbakeføres til jordbruksland. Tippen inneholder imidlertid masser egnet for knusing og bruk til fyllmasse, i grøfter og til andre kommunale formål. Det bør derfor åpnes for mulighet til å bruke massene til slike formål, fremfor å bruke sand og grus som er en ikke fornybar ressurs.

Bilder
1. Steintippen sett mot nordøst.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse