STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 198806
Sauda (1135) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Raundalen
(Sist oppdatert 26.jan.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp i Raundalen med sprengt stein fra kraftverksutbyggig. Arbeidet ventes avsluttet i 2009 med et totalt massedeponi på 1,2 millioner m3 masse. (Opplysningene er fra kommunen og Elkem Saudefaldene). Sand og grus er ikke fornybare ressurser og bør bare brukes til betongformål der slike masser er nødvendige. Steintippen kan ved videreforedling gjennom knusing være et viktig tilskudd i forsyningen av byggeråstoff i kommunen.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse