GRUSDATABASEN

Forekomstområde 199314
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Litlamo
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning som en liten terrasse inn mot dalsiden. I overflaten er massene meget grove med mye stein og blokk. Under er det skrålag med sand, grus og stein. Massene er godt egnet for knusing og bruk til vegformål. Forekomsten er ikke særlig stor, men klassifiseres som en meget viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse