PUKKDATABASEN

Forekomstområde 200592
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skårhaugnakken
(Sist oppdatert 05.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lite uttak i kvartsittisk gneis, 20x 30 x 40 meter (høyde). Moderat overdekning. Knuste masser i lagerhauger. Mobilt knuse- og sitkeverk har vært i bruk. Bruddet er skjermet ved en kant mot vegen, og det virker som det er planlagt videre drift østover parallelt med vegen, bak denne kanten. Virksomheten kan være tomteutsprening eller blokksteinuttak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse