PUKKDATABASEN

Forekomstområde 200612
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lund
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Båndgneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Muresteinsbrudd med pukk som biprodukt. Det brukes mobilt knuse- og sikteanlegg. Uttaket skal etter planen utvides mot vest. Massene, spesielt muresteinen leveres stort sett til Måløyområdet. Bergarten er granodiorittisk båndgneis, som stedvis er migmatittisk. Bergarten virker sterkt oppsprukket og forvitret i overflaten. Produsenten selv omtaler bergarten som "råtten" i toppen og gradvis bedre lenger ned i stuffen. Bruddet har vært i drift siden 1994.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse