STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 200628
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Revsdalen
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Gneis
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Innlagt med utgangspunkt i plandokumenter fra Førde kommune. Deponi av tunnelmasser fra krafverkutbygging. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017).

Bilder
1. Ikke angitt


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse