PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203116
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyrvik
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mulig uttaksområde basert på topografi. Området er representert ved en prøve som er tatt i vegskjæring langs Rv. 13. Flere bergartstyper opptrer innenfor det angitte uttaksområdet.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse