PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203234
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Loneland
(Sist oppdatert 02.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Båndgneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Innenfor grusforekomsten på Loneland drives det et lite (40 x 20 m, med 10 m pallhøyde) pukkverk i fast fjell. Massene knuses og siktes i grustaket. Enkelte sprekkeflater med epidotvekst, andre har rustutfelligner eller viser tegn til slickensides. Bergarten er sterkt foldet. Området er godt avskjermet, omgitt av skog. Det er gode muligheter for utvidelse mot øst.

Bilder
1. Ikke angitt


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse