PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203238
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lutelandet
(Sist oppdatert 17.des.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Anleggspukkverk
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Større område avsatt for steinbruddvirksomhet, i sammenheng med at øya skal utvikles som et industriområde. Bergarten i området er en foldet gneis som varierer mellom diorittisk og granittisk sammensetning. Det er levert inn to prøver av bergarten til mekanisk analyse. I tillegg er det gjort en rask befaring i felt i forbindelse med oppdateringe av grus- og pukkdatabasen i Sogn og Fjordane.
Analysene viser at de minst glimmerrike bergartene i området er egnet til bruk i bære- og forsterkningslag i vei, men at de er mindre egnet til bruk i betong. Som tildekningsmasser for rørledninger og andre installasjoner til havs, vil den også være egnet. Med tanke på beliggenhet, arealbruk og kvalitet er bergarten klassifisert som meget viktig fra et råstoffperspektiv.

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Oversiktsbilde


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse