PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203266
Oslo (301) kommune, Oslo fylke.
Navn på forekomstområdet: Skar steinbrudd
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Tuff
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med ingimbritt mellom Søndre- og Nordre Skar. I et nedlagt steinbrudd ble det i 2007 tatt prøver for å bestemme bergartens egenskaper for produksjon av pukk. Resultatene er meget gode og området bør kartlegges med hensyn til utbredelse og muligheter for etablering av pukkproduksjon.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse