PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203276
Oslo (301) kommune, Oslo fylke.
Navn på forekomstområdet: Stubberud
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Breksje
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en intrusivbreksje prøvetatt i en vegskjæring. Forekomsten har meget gode egenskaper til pukkproduksjon. Området bør kartlegges med hensyn til bergartens utbredelse og mulig etablering av pukkproduksjon.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse