PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203302
Nittedal (3031) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Glosli
(Sist oppdatert 11.mar.2014)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I dalsiden fra Nittedal kirke og nordover til Gaustad er det en myllonittisk gneis med gode mekaniske egenskaper. Det er tatt prøve av bergarten for mekanisk test i vegskjæringen opp til Nittedal kirke. Videre er det tatt prøver for tynnslipanalyser for å se variasjoner i bergarten tre steder langs vegen. Analysene vise gode mekaniske egenskaper. Muligheten for framtidig utnyttelse av denne viktige ressursen bør vurderes i kommunens arealplan.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse