GRUSDATABASEN

Forekomstområde 204228
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalevatnet
(Sist oppdatert 08.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus med andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Større område med noe mektigheter av sand og grus nederst i Tungedalen. Området inneholder bunnmorene, strandvoll og skredavsetinger fra Ulveskaret. I strqandvollen er det to små uttak i grusig sand, ca. 4 meter høy og med 20x30 meter areal. Noe morenemasser og skredmasser er også på stedet.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse