PUKKDATABASEN

Forekomstområde 204499
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ryssdal
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Båndgneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Nytt pukkverk i en kvartsrik, foliert gneis. Bergarten faller inn mot bruddet. Det tas ut maser i to pallhøyder.Mobilt knuse- og sikteverk. Massene brukes til veigrus og som underlag for belegningsstein.

Bilder
1. Uttak i kvartsrik gneis


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse