PUKKDATABASEN

Forekomstområde 204610
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Svartefossen
(Sist oppdatert 03.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Båndgneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lite uttak i båndet gneis, stedvis skifrig og foliert. Inen behandling eller aktivitet i bruddet.

Bilder
1. Lite, nedlagt uttak


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse