PUKKDATABASEN

Forekomstområde 205308
Åsnes (3418) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fåfengfallet
(Sist oppdatert 04.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverk som startet opp i 2007 sør for Tyskeberget, langs Skjærbergsveien. Bergarten er en granittisk gneis med høyt innhold av feltspat, noe som gir det nedknuste produktet en rødlig farge. Bergarten er relativt grovkornet, den er homogen med liten oppsprekking. Det ble observert slepper med belegg.

Stuffen i bruddet var ca. 10-12 meter høy. Det lå hauger med maskinkult og ferdige fraksjoner for anvendelse i skogsbilveger i bruddet. Relativt store mengder er blitt produsert i løpet av det år med mobilt verk.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse