GRUSDATABASEN

Forekomstområde 206978
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fure
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mulig avsetning av sand og grus på fjordbunnen ved Fure. Forekomsten er registrert på bakgrunn av maringeologiske undersøkelser, men er ikke detaljundersøkt med hensyn til kvalitet som byggeråstoff.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse