GRUSDATABASEN

Forekomstområde 213946
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Knøsdalen
(Sist oppdatert 17.jan.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomst er registrert ut fra opplysninger fra Åmot kommune. Regulert til uttaksområde i 2008. Knøsdalen sandtak 1 og 2. Uttaket ligger ca. 3 km øst for Søre Løsset.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse