PUKKDATABASEN

Forekomstområde 213979
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Enlia steinbrudd
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomst er ikke befart pga av stengt bom, men flyfoto og kontakt med kommunen tilsier sporadisk drift.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse