PUKKDATABASEN

Forekomstområde 214163
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordre Fuglsjøen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Uttak av pukk vest for Nordre Fuglsjøen. Driftsretning er mot sør. Bergarten er finkornet og består av en miks av rødlig og en mørkere variant. Analyseresultatene er svært gode, og materialet tåler høy trafikkbelastning.

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Foto mot nord - forekomst 86 skimtes


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse