STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 214235
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Osa kraftverk
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ingen fritekstbeskrivelse


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse