GRUSDATABASEN

Forekomstområde 214880
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Furutangen hyttefelt
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Punktlokalitet. Det tas ut masser i tilknytning til utbyggingen av Furutangen hyttefelt. Alt benyttes lokalt og vil bli planert ved endt utbygging.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse