PUKKDATABASEN

Forekomstområde 216305
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dokkadalen fjelltak
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverk i en fjellknaus med 20 meters høyde i en grå, middelskornig gneis som synes å bli delt i to paller. Bergarten er en lit oppsprukket, grå og middelskornet gneis. Bergarten synes å ha gode mekaniske egenskaper.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse