GRUSDATABASEN

Forekomstområde 216377
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stordalsbotn
(Sist oppdatert 23.nov.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinur/talusskråning lengst nord i botnen. Ortofoto viser fallsortering med betydelige mengder blokk i dalbunnen. Det vil kreve nærmere undersøkelser for å begrense forekomstens mektighet over berggrunn.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse