PUKKDATABASEN

Forekomstområde 216772
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordre Kalberg pukk
(Sist oppdatert 20.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et steinbrudd og pukkproduksjon i en grusavsetning på Nordre Kalberg. Forekomsten er foreløpig ikke befart av NGU og opplysninger er gitt av driver og innhentet gjennom karttjenester på nett.


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse