GRUSDATABASEN

Forekomstområde 216840
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjerringlortbotnet
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elvepåvikret strandavstetning bestående av sandig materiale, fraksjonene stein og grus er representert i beskjedne mengder. Avsetningen dekker dalbunnen i området opp til ca. 60 - 80 m.o.h. Snitt viser mektigheter på minst 10 meter over dalbunnen.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse