PUKKDATABASEN

Forekomstområde 216848
Brønnøy (1813) kommune, Nordland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordhus
(Sist oppdatert 21.sep.2011)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmergneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomst med glimmergneis og kalkstein som er begrenset til et lite området med en kolle med topp 20 m.o.h. Kalksteinen er lite egnet til byggteknikeformål, men, dersom kvaliteten er god kan glimmergneis benyttes. Nærheten til Brønnøysund gjør forekomsten viktig lokalt, men mangel på tilgjengelige masser over havnivå og varierende kvalitet gjør ressursen mindre viktig.


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse