PUKKDATABASEN

Forekomstområde 217048
Kristiansand (4204) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Studedalen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Områder er geologisk kartlagt og prøvetatt mht. mulighet for etablering av pukkverk. Stedet ligger like ved E18 med en rekke bergarter innenfor aktuelt uttaksområde. Dominerende bergart er en grå gneis. Videre opptrer granittisk gneis, amfibolitt, porfyrgranitt og metagabbro.

Bilder
1. Geologisk kart over forekomsten


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse