STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 217992
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Framrustetippen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Gneis
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp fra kraftverksutbygging som benyttes som byggeråstoff. Massene knuses i mobil knuser og siktes i ulike fraksjoner for bruk til veger og som fyllmasse i nærområdet. Bergarten er en amfibolittrik, grovkornig gneis.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse