STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 218861
Sør-Varanger (5444) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørnevatn
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Gruvetipp Dominerende bergart : Gneis
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det drives pukkveksdrift i forbindelse med avgangen fra magnetseperatoren og bryting av gråfjell fra dagbruddsdriften i Sydvaranger gruver. Denne har varierende sammensetning bestående av hovedsaklig gneis. Sydvaranger Gruve A/S eller Aktieselskabet Sydvaranger ble stiftet i 1906 og i 1910 ble den første lasten med jernmalm eksportert. Det skal i dag være ca 300 mill. tonn med gråberg/avgang som ligger på mange tipper av varierende størrelser som ligger på et område som er ca 9 km langt i Bjørnevatn.

Bilder
1. Dagbruddet i Bjørnevatn


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse