GRUSDATABASEN

Forekomstområde 219714
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Søndre storsjøen
(Sist oppdatert 13.des.2013)

Råstoffbetydning : Ikke kjent
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er registrert på informasjon fra Åmot kommune. Det er avsatt areal til masseuttak i reguleringsplan og det er tatt ut masser på stedet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse