PUKKDATABASEN

Forekomstområde 221397
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Langbakken 2
(Sist oppdatert 11.jun.2015)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Langbakken 2 ligger ca 2 km sørøst for Fv 215 sør for Lpppsjøen. Bruddet er det lite brudd med en pallhøyde på ca 5 meter. Forekomsten består av en rødlig gneisgranitt og har endel soner med amfibolitt.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse