PUKKDATABASEN

Forekomstområde 222415
Ål (3043) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Syningen Masseuttak
(Sist oppdatert 13.okt.2010)

Råstoffbetydning* : Ikke kjent *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart :
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Registrert ut fra info fra mineralstatistikken.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse