PUKKDATABASEN

Forekomstområde 222531
Lillesand (4215) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Langemyr
(Sist oppdatert 30.aug.2016)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Langemyr ligger ca 5 km vest for Lillesand sentrum, og ca. 22 km øst for Kristiansand sentrum. Forekomsten ligger godt skjermet for innsyn og fra bebyggelse,og det vil derfor ikke være noen konflikt i så henseende. Forekomten er detaljkartlagt og består hovedsaklig av en granitisk gneis. Forekomsten er klassifisert til å være av Nasjonal Betydning med tanke på volum, beliggendehet, kvalitet og et stort forsyningsområde.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse