PUKKDATABASEN

Forekomstområde 222884
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Taranrød øst
(Sist oppdatert 04.jan.2019)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Syenitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området ligger øst for eksisterende massetak, og er vurdert til å være et mulig fremtidig uttaksområde i Tønsberg kommune. Hovedbergarten i området er en rødlig-grå kvartssyenitt og antas å ha samme kvalitet som forekomsten Taranrød. NGU mener ressursen er betydelig og anslår et volum på nærmere 60 mill m3.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse