PUKKDATABASEN

Forekomstområde 222890
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjærsåsen
(Sist oppdatert 04.jan.2019)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Monzonitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området et undersøkt i samarbeid med Buskerud, Telemark, Vestfold fylkeskommuner, v/ Regiongeologen og arealplanavdelingen i Tønsberg kommune.

Monzonitt er den dominerende bergarten i området. Generelt fremstår bergarten som homogen og har kun små mineralogiske variasjoner. Bergarten er hovedsakelig jevnkornet men er stedvis også svakt porfyrisk .

Området dekker et areal på omtrent 1,8 mill m2, og regnet ned til laveste topografiske punkt inneholder det ca. 134 mill m3 stein.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse