PUKKDATABASEN

Forekomstområde 222897
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tollerød
(Sist oppdatert 04.jan.2019)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Monzonitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området et undersøkt i samarbeid med Buskerud, Telemark, Vestfold fylkeskommuner, v/ Regiongeologen og arealplanavdelingen i Tønsberg kommune.

Hele området består av en homogen, jevnkornet, mørk grå middels- til grovkornet monzodioritt. Dette er samme bergart som vi finner i den sørlige delen av steinbruddet ved Himberg. Området dekker et areal på 170.000 m2, og regnet ned til laveste topografiske punkt inneholder det ca. 13 mill m3 stein. Dersom man regner med området nord for Tollerød (Himberg) i tillegg vil volumet to- til tredobles.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse